ابراز پشیمانی سفرای انگلیس و روسیه/ دستیار ظریف: ماجرای نوز را بخوانید – خبرآنلاین

در ادامه حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه پیشنهادی دولت سیزدهم در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: اقدام غیردیپلماتیک دو سفیر خارجی در تهران، افکار عمومی را در جمهوری اسلامی ایران مکدر کرده است و نشان دهنده بی توجهی به آداب دیپلماتیک و غرور ملی مردم غیور ایران است. ما برای برطرف شدن اینهاست که تضمین و راستی آزمایی می خواهیم وگرنه آمریکا و شرکت های خارجی از ما آب سنگین بخرند یا نه، چه فرقی خواهد داشت؟

۲- شعار «نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی» یک پیام نوستالوژیک درعرف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیست؛ که آن را به گوشه طاقچه سیاست بگذاریم. سید عباس موسوی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان نیز با انتشار توئیتی نوشت: آن سَبو بشکست و آن پیمانه ریخت! در اولین واکنش ها این محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بود که با انتشار توئیتی نسبت به اقدام توهین آمیز اعتراض کرد.ظریف دراین راستا در توئیتی نوشت: امروز عکسی فوقالعاده نامناسب مشاهده کردم.لازم است یادآور شوم که اوت ۲۰۲۱، نه اوت ۱۹۴۱ است و نه دسامبر ۱۹۴۳.

در ادامه نیز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: هر دو سفیر باید فوراً به طور رسمی بابت اقدام انجام شده عذرخواهی کنند در غیر اینصورت واکنش قاطع دیپلماتیک ضروری خواهد بود. این نخستین دور از گفتوگوها بود که در دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران برگزار میشد.دور هشتم مذاکرات نیز ششم دی ماه شروع و تا نهم دی ماه ادامه یافت و بعد از تنفسی سه روزه به مناسبت سال نو میلادی مجددا روز دوشنبه ۱۳ دی ماه از سر گرفته شد. در همین راستا «سایمون شرکلیف» سفیر جدید انگلیس به سفارت روسیه درتهران رفته و در همان محلی که روزولت، چرچیل و استالین در سال ۱۳۲۲، کنفرانس تهران را بدون اطلاع ایران برگزار کردند، با سفیر روسیه عکس یادگاری گرفته است.

در توضیح این عکس آمده است: ملاقات لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران با رئیس جدید نمایندگی دیپلماتیک انگلیس در ایران سایمون شرکلیف در راه پله تاریخی، جایی که کنفرانس تهران سال ۱۹۴۳ در آن برگزار شد. تفاوت این گزارش با گزارش قبلی در این است که جزئیات رشد بخشهای مختلف اقتصادی در آن آورده شده و از این رو تصویر بهتری از رشد اقتصادی پیشبینی شده ارائه کرده است. استاندار فارس گفت: برای مقابله با کم آبی و فرونشست زمین در چند شهر استان، برنامههایی را در دست اجرا داریم؛ یکی از این برنامهها، مسدود کردن چاههای غیرمجاز بود؛ بیش از ۱۷ هزار چاه غیرمجاز داشتیم که با همکاری و حکم دستگاه قضایی در استان تا کنون ۱۰ هزار مورد از این چاهها را پر کردهایم.

هفته گذشته این جاسوس دوجانبه روسیتبار به همراه دختر ۳۳ سالهاش در یک مرکز خرید در شهر «سالزبری» انگلیس بییهوش پیدا شدند. طبیعی است که شما وقتی 200 تن آب سنگین داشته باشید، یک مدل صحبت می کنید اما وقتی 9 تن آب سنگین دارید، طور دیگری مجبورید موضع بگیرید، پس نباید این معافیت های تحریمی در حوزه فنی هسته ای را به عنوان لغو تحریم ها قلمداد کنیم. سوء استفاده لندن از مسکو تاریخی بوده و روس ها به خوبی ذات پلید برتانیا را می شناسند.

سفیر انگلیس در پاسخ ضمن ابراز تاسف از سوء تفاهم بوجود آمده اظهار داشت: ضمن احترام به جمهوری اسلامی ایران و مردم بزرگ و تاریخ این کشور، تاکید می کنم هیچگونه قصد و نیت سوئی در پشت این موضوع وجود نداشته و سفرا در صدد بوده اند تنها اتحاد روسیه و بریتانیا علیه آلمان نازی در زمان جنگ دوم جهانی را یادآوری کنند. گفته میشود موسیو نوز در امور مالی، تجاری و گمرکات ایران بدون هیچ بازخواستی یا مسئولیتی اختیار مطلق داشته است و مطابق مدارکی که پس از عزل او (در اثر فشار نمایندگان مجلس دوره اول) به دست آمده بود، سوء استفادههای بزرگی هم از خزانه کرده بود. به گفته سخنگوی ستاد ملی کرونا، برگزاری تجمعات مذهبی فرهنگی اجتماعی و آیینی در اماکن مسقف تا ۲۰ درصد ظرفیت و ۹۰ دقیقه از دیگر مصوبات این ستاد است.

از سوی دیگر بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) نیز در نظریههای جدید یکی از منابع عمده رشد اقتصادی محسوب میشود زیراافزایش مستمر بهرهوری علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی، به ایجاد رفاه اجتماعی منتهی میگردد و همواره در سطح ملیـ منطقهای مطرح است. این نشریه در سال 1389 و با انعقاد تفاهمنامه با (به ترتیب حروف الفبا) دانشگاه علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه پیام نور استان مازندران، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه مازندران از اولین شماره با رتبه علمی پژوهشی منتشر میشود. در ایران، وجود ساختارهای نهادی مبتنی بر دخالت دولت در اقتصاد، عامل مهمی است که موجب نابسامانی اقتصادی شده است؛ در حالی که سیاستگذاران برخی از کشورهای در حال توسعه، به فکر اصلاحات نهادی و نزدیکی بیشتر به اقتصاد بازار آزاد هستند و از نظر رشد و پایداری توسعه اقتصادی، سطح متفاوتی را تجربه میکنند.

بر این اساس، افزایش دو انحراف معیار در تکانه حجم نقدینگی در طی دوره بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته و این شوک تا حدود دو دوره معنادار بوده است و نیز موجب اثر مخرب بر وضعیت نهادی کشور شده است؛ این در حالی است که این شوک تنها 5/1 دوره معنادار بوده است. بررسی اثر شوک مخارج دولت نشان میدهد، افزایش دو انحراف معیار در این تکانه طی دوره دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشور بوده و به طور مجانبی بین دوره دوم تا اواسط دوره چهارم معنادار است. البته سفارت روسیه در اقدامی پسندیده در توضیح این ماجرا نوشته است:تنها قصد داشتیم اتحادمان در برابر آلمان نازی را نشان دهیم و از مردم ایران عذر می خواهیم.

ضریب منفی نرخ ارز، رابطه معکوس نرخ ارز و سرمایهگذاری بخش خصوصی را نشان میدهد و از آنجا نشأت میگیرد که در کشورهای نفتی نظیر ایران بخش عمده کالاهای سرمایهای وارداتی بوده و افزایش نرخ ارز، سبب گرانتر شدن کالاهای سرمایهای و کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود. به عبارت دیگر با وجود اینکه جمیع عوامل سیاسی و اقتصادی (بهبود شرایط پاندمی کرونا و ترمیم وضعیت رکودی آن و نیز بهبود وضعیت درآمدهای نفتی در سایه خوشبینیها نسبت به وضعیت برداشته شدن تحریمها در مساله برجام) در کشور میتواند زمینهساز رشد اقتصادی مثبت در سالجاری باشد؛ اما این موتور سوخت برای تداوم رشد اقتصادی کشور کافی نیست، به نحوی که ممکن است رشد اقتصادی به میزان صفر و یک یا منفی را در سالهای آتی به دنبال داشته باشد.

  • Grossman, G., & Helpman, E. (1991). Innovation and Growth in the Global Economy Cambridge, Mass
  • تحریم ریال ایران
  • تحریم های مربوط به بخش حمل و نقل
  • ماده دوازدهم: تضمينها و حوزه مسئولیتها
  • کلیه قراردادها باید توسط طرفین منعقد شده باشد
  • ماده هشتم: حقوق و مالكيت معنوی و مالكيت اطلاعات
  • با این حال در ادامه فروض مختلف در نظر گرفته می شود
  • رئیس جمهور: نگاه امام(ره) به مردم تشریفاتی نبود

لغو بخشی از تحریم ها به معنای عینی و واقعی خودش ترجمان حسن نیتی است که آمریکایی ها از آن صحبت می کنند. موسسه Freedom House کشورهای عضو شورای همکاری را از لحاظ آزادی ها و حقوق سیاسی رتبه بندی کرد. اتهامات علیه روسیه می تواند با شکست های سیاسی رئیس حمهور اوکراین مرتبط باشد.