ایران – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

همانطور که مشاهده شد، جایگاه ایران در نمودار از بسیاری از کشورهای جهان پایینتر است و این مساله بین کشورهای منطقه بیشتر به چشم میخورد تا جاییکه ایران بین این کشورها در جایگاه بیستم از بیستوهفت کشور آسیای میانه و آسیای غرب قرار دارد. در جواب آن باید گفت با نگاهی گذرا به سرانه پزشکان در کشورهای مختلف جهان و منطقه میتوان تفاوت آشکار بین سرانه ایران و آنان را دید. با نگاهی گذرا به این نمودار میتوان فهمید اکثر پزشکانی که امروزه درحال ارائه خدمت هستند، پزشکانی در سنین 60-45 سال را تشکیل میدهند. اگرچه بیشتر کشورهای همسایه، بازار خوبی برای گاز طبیعی ایران هستند، اما پروژههایی همانند خط لوله صلح که با هدف صادرات گاز ایران آغاز شدند، نیمهتمام رها شدهاند.

  1. صفحه اصلی وبدا
  2. هل یک قاشق چایخوری
  3. سیگار می کشید
  4. برنج نیم دانه نصف پیمانه

عدم قبولی در کنکور سراسری پیامدهای بسیار ناگواری برای جوانان کشور دارد؛ ازجمله سرخوردگی دانشآموزان، اتلاف عمر یکساله خود در انتظار کنکور سال بعد، ورود دیرتر به بازار کار و سرمایه و تاخیر در تشکیل زندگی و رخداد بحرانهای جمعیتی تابعه. بااینحال هرساله چندصد هزار نفر از داوطلبان به انتظار کنکور سال بعد، پشت کنکور میمانند.

در سال ۲۰۱۹ م، پژوهشی دربارهٔ ژنتیک مردم ۱۱ قوم ساکن ایران، منتشر شد که مقایسهای با ژنتیک دیگر مناطق و نیز باستانژنتیک خاور نزدیک در آن وجود داشت؛ بر اساس آن، هفت گروه قومی آذری، پارس، عرب، کرد، گیلک، لر و مازندرانی شباهت بسیاری در توزیع ویژگیهای ژنتیکی دارند که آنها را در یک خوشه قرار میدهد؛ این همگونی، درون خود تنوع دارد اما میزان آن از جمعیت دیگر مناطق، حتی از ارمنیهای قفقاز کمتر است. وزیر بهداشت تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که بسیاری از زائران امام رضا (ع) از نظر توان مالی، جزو گروههای محروم و کمبرخوردار هستند که باید آنها را حمایت کنیم تا در حوزه بهداشت و درمان با مشکلی مواجه نباشند. کمبود پزشک در کشور آثار و آسیبهای فراوانی در پی خواهد داشت که به اختصار به چند مورد از آنها میپردازیم.

در کمیته نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث و توافق شد که سرانه پزشک 13نفر به ازای هر 10هزار نفر است و طبق بررسی کارشناسی باید تا سال1410 به 20نفر پزشک در هر 10هزار جمعیت برسیم و این عدد دستنیافتنی نیست. به گزارش روز چهارشنبه گروه علم و آموزش ایرنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۸۵۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، با دستور کار افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی و بررسی سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. با این وجود بررسی دفترچه کنکور سراسری از زمان تصویب سند درمان ۱۴۰۴ تا امروز نشان می­دهد که بر خلاف ادعای مسئولین وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پزشکی افزایشی نداشته و تقریبا ثابت مانده است.

آیا هدفگذاری سند درمان ایران محقق میشود؟ بیمارانی که برای درمان درد خود به پزشک مراجعه میکنند؛ اما سهوا دردی به دردهایشان اضافه میشود. کمبود پزشک در مناطق مختلف، خصوصا مناطق محروم، باعث میشود پزشکان تعداد مراجعان بسیار زیادی داشته باشند. این مساله باعث میشود پزشک مجبور باشد تا 60 بیمار در روز ویزیت کند و باعث تحمیل فشار کاری فراتر از توان به پزشکان میشود که حاصل آن فرسودگی همین تعداد پزشک محدود در این مناطق است. همچنین نکتهای که قابلتوجه است اینکه وجود دانشگاه علومپزشکی در شهرها باعث شده است دسترسی مردم به پزشک در آن شهر نسبت به شهر مشابه بدون دانشگاه علومپزشکی بهتر و مناسبتر باشد.

همچنین از نمودار زیر میتوان دریافت که حدود نیمی از جمعیت کشور در دسترسی به پزشک متخصص با مشکل شدید مواجهند و تنها 2.4پزشک به ازای هر 10هزار نفر از آنان وجود دارد. مسالهای که در عدم دسترسی مناسب به پزشک و کمبود پزشک ریشه دارد و آنان را مجبور به سفر به شهرها با فاصله چند صد کیلومتر و بعضا در استانهای مرزی به کشورهای دیگر میکند.

اگر از کنار بیمارستانهای بزرگ شهرهایی مثل تهران گذر کرده باشید، قطعا همراهان بیمار را مشاهده کردهاید که در ماشین یا چادر گذران شب و روز میکنند و مجبور به خیابانخوابی کنار بیمارستانها شدهاند. دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ به گروگانگیری در سفارت ایالات متحده آمریکا دست زدند و خمینی، رهبر انقلاب ۱۳۵۷، این عمل را «انقلاب دوم» دانست؛ این رویداد، روابط دیپلماتیک تهران و واشینگتن را پایان داد.

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا با توجه به کمبود شدید پزشک، اضافه کردن این 30 درصد ظرفیت از مقطع کارشناسی، کمبودها را جبران خواهد کرد یا نه؛ عنوان کرد: ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی برای سالها رشد لازم را نداشته است که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به این موضوع انتقادات جدی دارند و ما شاهد این هستیم که نخبگان کشور برای تحصیل پزشکی به خارج از کشور میروند. اگر ظرفیت دانشگاهها در آن سالها آنقدر کم نبود، امروز شاهد تعداد بسیار بیشتری از پزشکان جوان 40-35 ساله در کشور بودیم. بهطوریکه سال 67 با 27 دانشکده پزشکی و 82هزار تخت بیمارستانی، 4640دانشجوی پزشکی پذیرش داشتیم و سال 90 نیز با 50دانشکده پزشکی و 130هزار تخت بیمارستانی، 4638نفر پذیرش دانشگاهها در رشته پزشکی بوده است.

تحمیل بیش از حد فشار کاری بر پزشکان و خستگی دائمی آنها احتمال وقوع خطاهای پزشکی را بالا میبرد که این مساله نیز میتواند جان بیماران را بیشتر به خطر بیندازد. با وجود آنکه طبق قانون در کشورمان حداقل زمان ویزیت برای پزشک عمومی، متخصص و فوقتخصص به ترتیب 15، 20، 25 دقیقه است اما در واقعیت بهدلیل کمبود پزشک و حجم کاری زیاد پزشکان و تعداد زیاد مراجعان، میانگین زمان ویزیت پزشک در کشور ایران به زیر 5 دقیقه رسیده است.

از آنجا که تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پزشکی به وزارت بهداشت و دانشکاه­های علوم پزشکی واگذار شده، تعارض منافع بین مصالح شخصی و عمومی مانع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو و رفع بحران جدی کمبود پزشک در کشور شده است. در سالهای ابتدایی با توجه به خروج پزشکان هندی از کشور و تشدید نیاز کشور به پزشک، ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در سالهای ابتدایی دهه 60 افزایش یافت. با اینکه آمار دقیقی از پزشکان فعال کشور در دسترس نیست، اما با محاسباتی میتوان به حدود این عدد دست یافت که چیزی حدود 98هزار پزشک است. همچنین با توجه به جمعیت ایران که حدود 84.5 میلیون نفر است، سرانه پزشک کشور چیزی حدود 11.7پزشک به ازای هر 10هزار نفر برآورد میشود که سهم پزشکان متخصص تنها 5.7پزشک به ازای هر 10هزار نفر و باقی سهم پزشکان عمومی است.

قابلتوجه آنکه وضعیت سرانه پزشک متخصص از این هم فاجعهبارتر است. نکته دیگر که در نمودار قابلمشاهده است آنکه علیرغم توسعه گسترده زیرساختهای نظام سلامت پذیرش سالهای اخیر تفاوت چندانی با 30 سال پیش ندارد. این پیش فرض در حالتی است که از رشد جمعیت صرف نظر شده و حذف پزشکان از نظام سلامت به دلیل کهولت سن یا مرگ و میر در نظر گرفته نشده است. لذا پراکندگی پزشکان در سطح کشور خود عامل دیگری است که نیاز کشور را به پزشک بیش از پیش نمایان میکند. با توجه به افزایش جمعیت سالمندان کشور در 20-10 سال آینده بیشک نیاز کشور به پزشک افزایش مییابد. گروه پاتوبیولوژی رهسا، با داشتن کادری مجرب و متعهد، خدمات مورد نیاز را در اختیار شما قرار داده و سلامتی را برایتان به ارمغان خواهد آورد.

با همین جریان، جایگاه مشروطه استوار شد و اثر آن، ایران را فرا گرفت. در این حوزه هم کشورمان از جایگاه مناسبی در جهان برخوردار نیست و پایینتر از کشورهایی چون لبنان و قزاقستان قرار دارد. بهطوریکه از سرانه کشورمان یکچهارم کشور مغولستان است و نام کشورمان بعد از ارمنستان و عربستان سعودی به چشم میخورد. به این صورت که بیشاز 50درصد جمعیت کشور با سرانهای کمتر از 5 گذران زندگی میکنند. اما شرایط بهگونهای است که کمتر از یک درصد داوطلبان به مراد خود میرسند و این رقابت را بین دانشآموزان بسیار سخت میکند. مادر مبتلا یا مشکوک به کووید-۱۹ باید به­منظور پرهیز از انتقال بیماری به نوزاد تمام نکات بهداشتی، از جمله شستن دست­ها قبل از لمس نوزاد و درصورت امکان پوشیدن ماسک هنگام شیر دادن، را رعایت کند.