بررسی تاثیر گسترش منابع گازی نامتعارف بر تولید گاز طبیعی ایران: رویکرد پویاییشناسی سیستم

در این مطالعه، اثرات سیاستهای نفت و گاز در قالب پیشنوشتههای مختلف برای بخشهای مختلف اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است.

ترکیب پیشنوشتهها و یا به عبارت دیگر، اجرای همزمان آنها میتواند به عنوان یک پیشنوشته کلی مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به هدف اصلی این مطالعه شوک­های نفتی در بازه زمانی مورد مطالعه با استفاده از مدل مورک استخراج شد.

طبق گزارش اویل پرایس، کافی است بگوییم که بیش از نکات ریزتری که در مقاله ذکر شده در بالا آمده است، روسیه تصمیم گرفته است که خزر دوباره به عنوان دریا تعیین شود نه دریاچه، موضوعی که به طور اساسی تقسیم درآمد حاصل از این حوزه را در میان شرکا تغییر می دهد. ثالثاً، اگرچه افزایش ارزش پول بر رقابت­پذیری بخش­های غیر انرژی صدمه می­زند، افزایش ارزش پول داخلی که در نتیجه درآمد بالای نفتی حاصل شده است، ممکن است باعث تحریک سرمایه­گذاری از طریق کاهش قیمت کالاهای واسطه­ای و سرمایهای و در نتیجه تحریک تولید شود.

و همکاران (2011) در مطالعهای دیگر بر نگرانیهای زیست محیطی ناشی از سهم بیش از 65 درصدی ذغال سنگ در عرضه انرژی چین تأکید کرده و معتقدند که استفاده از گاز طبیعی به دلیل پاک بودن این سوخت میتواند نگرانیهای یاد شده را کاهش دهد. این در حالی است که روابط چین و استرالیا طی ۲ سال گذشته با شدت زیادی رو به وخامت گذاشته و چین از یکسو تعرفههای وارداتی بالایی برای نوشیدنیهای الکلی استرالیایی وضع کرده و خرید زغالسنگ خود را در سال گذشته تا ۸۹درصد کاهش داده است.

هر چند که تحلیلگران چینی نیز اعتراف میکنند که وابستگی پکن به گاز کانبرا بسیار فراتر از آن است که بتوان در کوتاهمدت آن را به شکل چشمگیری کاهش داد، اما از سوی دیگر امید به جریان گاز خطلوله قدرتسیبری۲ از روسیه به چین ریسک ژئوپلیتیک وابستگی به استرالیا را کاهش میدهد.

گفتنی است که در چنین شرایطی، فرصت مناسبی ایجاد میشود تا ایران نیز با همکاری فنی چین امکان صادرات LNG را برای خود فراهم کند و به این کشور در مساله تنوع بخشی به مبدا گاز تامینی خود کمک کند. درمقابل به­هنگام کاهش درآمدهای ارزی میزان واردات نیز کاهش می­یابد که بخشی از کاهش واردات متوجه کالاهای سرمایه­ای و ماشین­آلات تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایهگذاری، تولید و اشتغال می­گردد.

درنتیجه هزینه تولید افزایش یافته و رشد تولید و بهره­وری کاهش می­یابد. همچنین متوسط رشد طول دوره نیز حدود 40 درصد بوده است. روسیه به عنوان دومین دارنده منابع گازی متعارف جهان، حدود 4 درصد از حجم ذخایر گازی نامتعارف جهان را دارا بوده که جایگاه نهم را به خود اختصاص داده است.

به تازگی در استان فارس، سفره عظیم گازی که پیشبینی میشود از منطفه برازجان تا گسل میناب و سواحل خلیج فارس ادامه داشته باشد، کشف شده است. انحراف معیار تخمین زده شده در دو رژیم نشان می­دهد که واریانس رژیم 2 بیشتر از رژیم 1 می­باشد. این دو کشور تحت قراردادی که در سال 2020 شروع شد، بنزین ایران را در ازای سوخت جت ونزوئلا مبادله کردند و به برطرف کردن مشکل کمبود سوخت در این کشور آمریکای جنوبی کمک کردند.

در نتیجه می­توان گفت که اثرات وقفه­های GDP در رژیم 2 بیشتر از رژیم یک بوده است. ولی بررسی مدل برآورد شده بر اساس وقفه­های تعیین شده برگرفته از معیار شوارتز، حاکی از عدم حذف خودهمبستگی در اجزاء پسماند مدل بوده و لذا از معیار آکائیک استفاده می­شود. 2005)، اثرات شوک­های قیمتی نفت را در کشور فیلیپین طی سال­های 2003- 1981 بررسی نمودند.