بررسی تاثیر گسترش منابع گازی نامتعارف بر تولید گاز طبیعی ایران: رویکرد پویاییشناسی سیستم

اشاره شد که سهم وزارت نفت بابت توسعه منابع هیدروکربوری کشور از درآمد انفال ۱۴.۵ درصد تعیین شده است، در نتیجه طبق این قاعده، سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمد صادراتی نفت خام بابت توسعه میادین نفتی و هزینهکرد آن توجیهپذیر است، موضوعی که هر ساله در قانون بودجه نیز به آن تاکید میشود.

که در آن مصرف کل خانوار، مانده حقیقی پول، ساعات کار عرضهشده، درجه وابستگی عادتهای مصرفی بیرونی و عامل تنزل زمانی است.

در اینباره رضا نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در توئیتی با اشاره به تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق مجلس میگوید: «جهت تقریب به ذهن نمایندگان شریف مجلس، باید عرض شود که سرپا نگه داشتن ۸۶ ایستگاه تقویت فشار گاز در شبکه انتقال، به منزله پرواز همزمان ۳۰۰ فروند هواپیماست آن هم نه هواپیمایی که چند ساعت کار کند و به آشیانه برگردد بلکه هواپیمایی که هفت روز هفته، ۲۴ ساعته باید در حال پرواز باشد.

خانوارها که مالک نیروی کار و سرمایه در اقتصاد هستند، هدفشان حداکثر کردن تابع مطلوبیت مورد انتظار طی دوره زندگی با توجه به قید بودجه است.

بررسی اثرات شوک­های نفتی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد مطالعه حاکی از آن است که شوک­های نفتی قابل تفکیک به دو رژیم بوده و ضرایب دو رژیم از لحاظ آماری معنیدار میباشند. در انحصار طبیعی، هزینه کل متوسط به تدریج و مدوام با افزایش میزان تولیدات، کم میشود و برای فرد حقیقی یا حقوقی انحصارگر، مزیت قابل توجهی در بخش هزینهها در مقایسه با رقیبان احتمالی فراهم میکند.

یعنی دولت یازدهم نه تنها در حوزه مذاکرات هستهای دستاورد قابل توجهی نداشت- علی رغم آنهمه امتیاز که داد- بلکه باعث کاهش درآمد نفتی به میزان بیش از ۵۰درصد شد. ابریشمی و همکاران (1387) در مطالعه­ خود، به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای پیشرفته صنعتی شامل نروژ، انگلستان، کانادا که جزو کشورهای خالص صادرکننده نفت می­باشند، با داده­های فصلی طی دوره 1999- 1988 پرداخته­اند.

در بلندمدت، اگر شرکت فعال در بازار رقابت کامل، سود اقتصادی مثبت کسب کند، به علت وجود نداشتن مانع برای ورود و خروج، شرکتهای بیشتری وارد این بازار خواهند شد. تعداد بسیار بالای خریداران و فروشندگان: در بازار رقابت کامل، تعداد زیادی خریدار وجود دارند که مشتاق به خرید محصول در قیمتی معین هستند.

با افزایش واردات که عموماً به منظور مقابله با تورم انجام می­پذیرد. برای دستیابی به این منظور استفاده شده است.

طرح توسعه فاز يك به منظور برداشت روزانه 28 ميليون متر مكعب گاز طبيعي طراحي و اجرا گرديده است. به نظر میرسد که تأکید دولت نیز بیشتر بر جلوگیری از فرار مالیاتی است تا افزایش پایههای مالیاتی جدید یا افزایش مالیاتهای پیشین. از طرفی بررسی ریشه واحد توسط آزمون فیلیپس-پرون نیز نشان می­دهد که متغیر Loil در سطح ایستا بوده، ولی متغیر LGDP دارای ریشه واحد بوده و با یک بار تفاضل­گیری در سطح معنی­داری 1% ایستا می­شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اراک؛ حجت الاسلام سلیمی نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی در دومین همایش دهیاران و روسای شوراهای اسلامی بخش مرکزی دلیجان گفت: براساس گزارشهای دولت روند خوبی در جریان است و درآمد ارزی ما از فروش نفت رشد داشته است، تعدادی از بانکهای خارجی با ما همکاری میکنند و این نشان میدهد فضا به نحو متفاوتی به نسبت گذشته در حال پیشرفت است.

مروری بر درآمد چهار دهه گذشته دولت نشان میدهد که کمترین میزان درآمد نفتی مربوط به دهه ۶۰ و سال ۶۵ بوده است.

منافع روسیه در درآمدهای صادراتی این کشور و هر اهرمی است که بتواند بر کشورهای همسایه و در مرزهایش بهدست آورد. در الگوسازی این مطالعه، هزینه اکتشاف تنها تابعی کاهنده نسبت به بهبود تکنولوژی در نظر گرفته شده است. یعنی در این بازار، تنها یک فرد یا شرکت، کالاها و خدمات را عرضه میکند. عاملان اقتصادی از طریق تعاملات بالقوه و بالفعل خود، قیمت یک کالا یا مجموعهای از کالاها را تعیین میکنند.

بازار «رقابت کامل» (Perfect Competition) نوعی از بازار است که در آن تعداد زیادی شرکت، کالایی یکسان یا به عبارتی، «همگن» (Homogenous) را تولید میکنند. خانوارها ثروت مالی خودش را به صورتهای پول نقد و اوراق مشارکت نگهداری میکنند. اکر و وندالین هدف اصلی مطالعه خود را ارزیابی اثرات چنین نااطمینانیهایی بر نرخ تولید گازهای نامتعارف در هلند قرار دادهاند.