جلوی ربای جاهلی و جلی را در نظام بانکی بگیرید/ نتیجه انباشت بدهی فروپاشی است

وی خاطرنشان کرد که در بحث خلق پول، بانکهایی که حد رشد ترازنامه را رعایت نکنند مشمول افزایش سپرده قانونی میشوند. بانکهایی که این قانون را رعایت نکنند مشمول افزایش سپرده قانونی میشوند. لذا خواهش من از نمایندگان این است که مسئله فوق را حتماً مورد توجه داشته باشند. وی در ادامه با اشاره به وضعیت مناسب صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی عنوان کرد: طبیعی است که بازار ارز ناشی از عرضههای ارزی، وضعیت متعادلی داشته باشد و نوسان زیادی را شاهد نباشیم. صالح آبادی با تاکید بر اینکه کارهای متعددی در این زمینه باید انجام شود تا سرمایه ها به سمت بخش واقعی رود، افزود: یکی این است برای اینکه سرمایه ها به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شود، بانک ها و بانک مرکزی باید برمصرف صحیح تسهیلات نظارت کنند یعنی اگر بانکی تسهیلاتی را به بخش تولید به عنوان تولید داد، آیا واقعا تسهیلات گیرنده آن را در بخش واقعی مصرف کرده یا نه در بخش غیر واقعی و بخش غیر مولد استفاده کرده است.

دکتر صالح آبادی با تاکید بر اینکه کارهای متعددی در این زمینه باید انجام شود تا سرمایهها به سمت بخش واقعی رود، افزود: یکی این است برای اینکه سرمایهها به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شود، بانکها و بانک مرکزی باید برمصرف صحیح تسهیلات نظارت کنند یعنی اگر بانکی تسهیلاتی را به بخش تولید به عنوان تولید داد، آیا واقعاً تسهیلات گیرنده آن را در بخش واقعی مصرف کرده یا نه در بخش غیر واقعی و بخش غیر مولد استفاده کرده است. رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت پرداخت وامهای خرد زیر ۱۰۰ میلون تومان اظهار کرد: بهتر بود در این زمینه اطلاع رسانی مناسبتری صورت میگرفت چرا که وام جدیدی با عنوان وام ۱۰۰ میلیون تومانی تعریف نشده است، بلکه موضوع این بود که دسترسی مردم به تسهیلات خرد آسانتر شود. در فصل دوم این کتاب، زیر فصلی با عنوان «تحولات سیستمهای پولی در ایران» وجود دارد و فصل پنجم این کتاب نیز به بانکداری در ایران اختصاص یافته و در آن، تاریخچه پیدایش بانکداری در ایران، سیستم بانکی قبل از انقلاب اسلامی و سیستم بانکداری اسلامی مطرح شده است.

به این ترتیب مبلغ قسط وام ازدواج 1400 در وام ۱۰۰ میلیونی، به ازای هر نفر، حدود ۸۳۴ هزار تومان میشود. بر اساس این مصوبه، تسهیلات نوسازی بافت فرسوده در کلانشهرها به ازای هر واحد ۱۲۰میلیون تومان و تسهیلات ودیعه اسکان موقت ۴۰میلیون تومان تعیین شده است. وی در خصوص فروش اموال مازاد بانکها اظهار داشت: فروش اموال مازاد بانکها یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی به حساب میآید. وی در ادامه به وضعیت رو به رشد رفع تعهد ارزی واردکنندگان اشاره کرد و یادآور شد: میزان عدم رفع تعهد در اسفند ۱۳۹۷، ۲۶.۶ درصد بوده است، این میزان در اسفند ۱۳۹۸ به ۱۰.۳۵ درصد و در اسفند سال گذشته به ۷.۳۳ درصد رسید و در حال حاضر این رقم به ۵.۹ درصد رسیده است که نشان میدهد واردکنندگانی برای واردات کالا به کشور که ارز در اختیارشان قرار گرفته است به تعهداتشان عمل میکنند و کالاها را وارد کشور میکنند. بسیاری از بانک های بزرگ دولتی و خصوصی در یکی دوسال گذشته طرح تسهیلاتی را ارایه می دهند به نام کارت اعتباری مرابحه خرید کالا. رئیس کل بانک مرکزی افزود: هرچه اقتدار بانک مرکزی در کنترلهایی که میتواند بر حوزه ریال و سیستم بانکی و رفتار بانکها داشته باشد، افزایش یابد به طور قطع به شفافیت نظام بانکی کمک خواهد کرد.

اما افراد به صورت غیرحضوری هم امکان بازپرداخت اقساط وام را دارند. 1- رابطهای که مدیران حساب با مشتریان خود دارند به صورت کلی و جامع بوده و مدیران حساب به صورت جامع از وضعیت مالی مشتریان خود آگاه هستند و در تصمیمگیریها کل ثروت و دارایی را در نظر میگیرد و از طرف دیگر برای ارائه سرویس یا مشاوره هر فرد را به صورت جداگانه بررسی کرده و سرویس خاص ایشان را طراحی نموده و ارائه میدهند. از این تعداد هم حداقل ۴۰ درصد یعنی حدود ۳میلیون و ۸۰۰ هزار مستاجر در کشور، در گروه مستاجرهای کمدرآمد و نیازمند به حمایت قرار دارند. قبلاً هم گفته بودم که به دنبال تعادل و آرامش در بازار ارز هستیم. همچنین، سازوکارهایی را برای جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه به ویژه با استفاده از سامانههای هوشمند دنبال میکنیم. این نهادها به دنبال ارتقاء عدالت و رفاه در جامعه هستند. یک رابطه هم رابطه بانکها با جامعه هدف شأن یعنی سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان است که باید یک رابطه منظم و درستی باشد تا ما بتوانیم بگوییم که اصلاح در نظام بانکی و پولی کشور اتفاق افتاده است. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه همچنین روند برگشت ارز حاصل از صادرات هم نشان از بهبود دارد، گفت: همچنین از آن طرف در بحث تورم هم روند نزولی را شاهد بودهایم و انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است؛ ما تورم ۳.۱ درصدی در مهرماه و ۲.۴ درصدی در آبان را داشتهایم که در آذرماه به ۱.۸ درصد و در دی ماه نیز این رقم به ۱.۳ درصد رسیده است.