رشد اقتصادی چیست و چه عواملی بر آن موثر است؟

مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر تورم و نااطمینانی آن بر رشد اقتصادی در دوره 86-1353 با در نظر گرفتن نقطه شکست ساختاری برای اقتصاد ایران و پاسخ به سوالات مطرح شده می پردازد. او معتقد است که بالا رفتن نرخ بهره موجب تورم میشود. فقدان اطلاعات جامع و مدون از صنایع مختلف در کشور، عدم توجه به بخشهای مزیتدار اقتصادی و تعیین و اولویتبندی نکردن ظرفیتهای جذب سرمایه، موجب بازدهی پایین سرمایهگذاریها و افزایش هزینه تامین مالی شده که این عوامل منجر به کاهش انگیزه و تقاضای سرمایهگذاری و در نتیجه کاهش روند سرمایهگذاری و عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار شده است. اما علل عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران طی دههای اخیر را میتوان موانع متعددی از جمله اقتصادی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی برشمرد.

در زمینه موانع اجتماعی مهمترین مانع عدم احترام به حقوق مالکیت است، چرا که حقوق مالکیت فردی و خصوصی خیلی به رسمیت شناخته نمیشود. در زمینه موانع اقتصادی چند عامل مهم وجود دارد که یکی از مهمترین آنها امنیت سرمایهگذاری است که ما امنیت بالای سرمایهگذاری بنا به دلایلی چون نرخ تورم و یا نوسانات و تلاطمات ارزی از آن برخوردار نیستیم.

انتقال دانش فنی، توسعه منابع انسانی، مهارتهای مدیریتی و رونق صادرات از جمله مهمترین نتایج سرمایه گذاری خارجی است، اما برای تحقق آن موانع مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. آمار و ارقام 4 سال اول دولت از سال 93 تا 96 این 4 سال، یک دوران طلایی اقتصاد در 50 سال گذشته است. بر این اساس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با تعدیل پیش بینی خود از اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور را در سال 2020 (1399) به ترتیب 4/5- و 5/5- درصد برآورد کرده اند. وی، بحث های مربوط به جدایی بحرین از ایران را نمونه بارز ناکارامدی مجلس و دولت در زمان محمدرضا شاه عنوان کرد و گفت: در آن زمان مردم و نمایندگان بسیار مقاومت می کنند، اما مدتی بعد همان نمایندگان در تمجید از این جدایی سخن می گفتند.

دبیر اتاق اصناف ایران از تمرکز بر فرهنگسازی برای واکسیناسیون و رعایت پروتکلهای بهداشتی و همچنین تشدید نظارت بر رعایت پروتکلها خبر داد و گفت که با توجه به دستورالعمل مدیریت هوشمند کرونا، دیگر بحث تعطیلی مشاغل در پیکهای کرونا مطرح نیست. مصوبه اول این است که برخی محدودیتها که در جلسات قبلی ستاد کرونا اعلام شده بود به مدت دو هفته تمدید شود؛ بنابراین تصمیم گرفته شد که جلسات اداری در اماکن سربسته با حداکثر 30 نفر و به مدت 90 دقیقه برگزار شود؛ تجمعات فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و آیینی در اماکن مسقف تا 20 درصد ظرفیت فضا و به مدت 90 دقیقه برگزار شود، استفاده از ماسک در محیطهای سربسته الزامی باشد و پروازها با ظرفیت 60 درصد انجام شود.

بنابراین برای بررسی تأثیر جهانی­شدن اقتصاد از نظریه­ی رشد استفاده میکنیم. آیتالله رئیسی اضافه کرد: مهمتر از اجرای ۴۸ پروژه بزرگ در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان، همگرایی و همافزایی شرکتهای بزرگ اقتصادی کشور است و امروز بهعنوان یک تجربه موفق پیش روی همه فعالان اقتصادی برای انجام طرحهای بزرگ قرار دارد. رئیسی اضافه کرد: مهمتر از اجرای ۴۸ پروژه بزرگ در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان، همگرایی و همافزایی شرکتهای بزرگ اقتصادی کشور است و امروز بهعنوان یک تجربه موفق پیش روی همه فعالان اقتصادی برای انجام طرحهای بزرگ قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفتوگو با راه پرداخت: برداشت نمایندگان از صحبتهای صالحآبادی، آن است که مدیران عامل اکثر بانکهای کشور تغییر کرده و بانک مرکزی بهزودی رویکرد استفاده از مدیران جدید و جوان در بانکهای کشور را در دستور کار قرار… باید از ظرفیتهای بالقوه کشور استفاده شود. به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، دهه ۱۳۹۰ یکی از پرفراز و نشیب ­ترین دهه­های گذشته به ­لحاظ نوسان رشد اقتصادی بود. یکی از مهمترین دستاوردهای توافق هستهای، استقبال سرمایهگذاران خارجی بهمنظور ورود به بخشهای مختلف اقتصادی کشور است. وی تصریح کرد: یکی از راههای مهم دور زدن و خنثی کردن تحریمها، چنین اقدامات ماندگاری است و بنای دولت هم این است که برای خنثیسازی تحریمها، فعالیت و تلاش روزافزون را در دستور کار خود قرار دهد.

زیرا تمامی مسائل حاکی از آن است؛ یارانهای که از طریق دو نرخی کردن ارز پرداخت میشد، در سفره مردم قرار نگرفته است. حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایکنا، بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران چالشهای بسیاری را تجربه کرده است، گفت: این چالشها تا حدودی سرعت رشد اقتصادی کشور را کُند کرده و اجازه نداده رویکردهای مثبت اقتصادی به درستی پیش برود. عرصه تسهیل و مجوزهای لازم را به سرعت صادر کنند.

رئیسجمهور با تأکید بر تسهیل فضای کسبوکار برای فعالان اقتصادی ادامه داد: وزارتخانهها و دستگاههای اداری لازم است فعالیت اقتصادی را برای فعالان این عرصه تسهیل و مجوزهای لازم را به سرعت صادر کنند. رئیسی گفت: ممکن است دولت کمکها و مساعدتهایی در زمینه اقتصادی به مردم داشته باشد اما بی تردید اقتصاد کشور را نمیتوان بر مبنای این گونه کمکهای موقتی بنا کرد بلکه اقتصاد کشور نیازمند اقدامات بزرگ و ماندگار در عرصه کار و تولید است که در مبانی دینی نیز بر آن تاکید شده است. آیتالله رئیسی گفت: ممکن است دولت کمکها و مساعدتهایی در زمینه اقتصادی به مردم داشته باشد اما بی تردید اقتصاد کشور را نمیتوان بر مبنای این گونه کمکهای موقتی بنا کرد بلکه اقتصاد کشور نیازمند اقدامات بزرگ و ماندگار در عرصه کار و تولید است که در مبانی دینی نیز بر آن تاکید شده است.

تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی متأثر از جهش نرخ ارز و مدیریت نامناسب کسری بودجه دولت، در سال های 1397 و 1398 سبب شد تا اقتصاد ایران حدود 11 درصد نسبت به سال 1396 کوچک تر شود. اظهار نظر برخی از افراد حاضر در جلسه به قرار زیر است. مهدی تاج در خصوص برگزاری این نشست گفت:در حال حاضر وضعیت باشگاههای ورزشی از لحاظ مالی مناسب نیست که اگر به وضعیت آنها رسیدگی کافی و وافی نشود، حوزههای موفقی همانند فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی مورد تهدید قرار میگیرد. تورم و تحریم به معنای فاصله طبقاتی و دوری از عدالت است.

  • حفظ حقوق بازنشر مطالب با ذکر نام جهاد دانشگاهی
  • طرفین توافق نامه
  • اسرار تجاری
  • جزئیات دقیق خدمات مورد انتظار مشتری
  • اجرای برنامههای ترویجی، فرهنگی و هنری
  • ماده سیزدهم: شرايط تعليق يا قطع حساب كاربری
  • اجرای طرح های پژوهشی سفارش محور

علاوه بر اینکه رکود تورمی در آغاز داشتیم، علاوه بر اینکه در تورم بودیم، در سال 93، در 6 ماهه دوم با یک معضل جدید هم مواجه شدیم. او که در دانشگاه «ایلینوی» آمریکا به تدریس اقتصاد میپردازد همچنین افزود: تورم در ترکیه یک پدیده پولی است، با این حال اردوغان تصمیم گرفته است که همچنان نرخ بهره را پایین نگه دارد و اصرار دارد که این رویکرد برای اقتصاد بهتر است و تورم هم ایجاد نمیکند. براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در 6 ماه اول سال 1399 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی 0/5 درصد، رشد اقتصادی بدون نفت 0/8 درصد، رشد کشاورزی 2/1 درصد، رشد نفت 1/6- درصد، رشد صنعت 6/4 درصد، رشد آب، برق و گاز 4/2 درصد، رشد بخش ساختمان 14/6- درصد و رشد بخش خدمات صفر درصد برآورد میشود.