روحانی آغاز سال ۱۴۰۰ را تبریک گفت

مانورهای نظامی و موشکی و از قضا همراه با هشدار به اسرائیل و حتی در خلیج فارس و نزدیک به امریکایی برگزار میشود، ماهوارهبر پرتاب میشود، روابط ایران با شرق و قرارداد با چین و روسیه پر قدرتتر از قبل پیگیری میشود، رئیسجمهور علیه غرب صحبت و همزمان از رزمایش نظامی و موشکی نیروهای نظامی کشور تشکر میکند، به اروپاییها و امریکا درباره ضربالاجلها و تکرار در مذاکرات تذکر داده میشود، همچنان ایران FATF و پالرمو را نپذیرفته است، مرگ بر امریکاها سر جایش است، مصوبه مجلس درباره اقدام متقابل لغو نشده و همچنان برقرار است، موافقان و مخالفان توافق و مذاکره آزادانه حرفشان را میزنند، شخصیترین رفتارهای اعضای تیم مذاکرات نقد میشود، علیه نقش روسیه در مذاکرات خبرسازی میشود، سیاستهای منطقهای با قدرت دنبال میشود و احکام قضایی ایران هم طبق قانون اجرایی میشود، ولی چرا دیگر کسی از لطمه به روح برجام نمیگوید؟ وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «برخی از خبرگزاریها مدعی هستند در جریان سفر رئیسجمهور به روسیه، پیشنهاد یک توافق موقت برای احیای برجام مطرح شده که از طرف ایران این موضوع رد شده است، آیا صحت این اخبار را تأیید میکنید؟

به گزارش خبرگزاری حوزه، ثمانه اکوان در «سلام تهران» با اشاره به سفر رئیس جمهور به روسیه، گفت: سفر خیلی مهمی است. وی درباره مزایای انجام این توافقات، مطرح کرد: اتفاقات خیلی خوبی در راه است. اوجی با بیان اینکه هم کشور ما و هم روسیه در تحریم قرار داریم، افزود: هر 2 کشور در ذخایر نفتی و گازی ظرفیت خیلی خوبی داریم و با این اتفاقات خوب و توافقات و اسناد مهمی که در این سفر در حوزه انرژی به امضا رسید، مردم عزیز و حوزه صنعت نفت اثرات آن را خواهند دید. مجری پرسید: سیاستها و فرآیندها باید به گونهای باشد که زمینه سوء استفاده و رانت را از اساس از بین ببرد و ما فرآیندها و اتفاقات را در دولت و بخشهای مختلف در اتاق شیشهای و در شفافیت کامل بگذاریم. وزیر نفت که بتازگی رئیس مشترک کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و روسیه شده است، گفت: این موضوع به طرف روس تفهیم شد عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران، دولت سیزدهم و حوزه نفت بر این است که ما این روابط را مستحکم و مستمر خواهیم داشت. باقری ادامه داد: در عرصه لغو تحریمها هم به اصطلاح مکاتباتی بین دو طرف انجام گرفت و پیشرفتهای به نسبت خوبی در این چند روز آغازین دور هشتم صورت گرفت.

خاندوزی درباره این توافقات تصریح کرد: تکمیل کریدور شمال به جنوب از طریق ترانزیت ریلی که بتواند جنوب ایران و خلیجفارس را به آسیای میانه و اروپا متصل کند، از محورهای این توافق بود که بر اساس آن تصمیمات بسیار خوبی برای خطآهن رشت- آستارا و خطآهن اینچهبرون- گرمسار اتخاذ شد. جواد اوجی روز پنجشنبه سفرش به روسیه را یکی از پربارترین سفرهای خود اعلام کرد و افزود: تاکنون دیدارهای خوبی با وزیر انرژی و معاون نخستوزیر روسیه انجام شد و بیشتر از آن چیزی که انتظار داشتیم، توافقات مهم به دست آمد. وزیر نفت کشورمان با بیان اینکه بزودی مردم ایران اثرات این توافقات را در حوزه انرژی خواهند دید، افزود: با توجه به عزم جدی دو کشور و نیز در حوزه وزارتخانههای نفت و انرژی ایران و روسیه وجود دارد، بزودی همه این توافقات محقق خواهد شد. خاندوزی در ادامه گفت: خطآهن اینچهبرون به گرمسار هم یک اصلاح فنی کوچک نیاز دارد و باید بعضی توافقات آن تجدید میشد، در کنار این برای مدرنسازی نیروگاه رامین اهواز و افزایش ظرفیت نیروگاه سد گتوند هم به توافق رسیدیم که هر چه زودتر این پروژهها هم انجام شود. به گزارش ایرنا از خبرگزاری «د پ آ» آلمان، یک مقام آگاه از مذاکرات وین روز پنجشنبه با بیان اینکه که مذاکرات با ایران در فضایی سازنده پیش می رود، خبر داد ایران بر نوعی تضمین برای احترام به توافقهای آینده پافشاری میکند.

به طور کلی نپیوستن به اف ای تی اف آثار خود را نشان خواهد داد. این تجربه به ما نشان داد که ملّت ایران قادر است در دورهی گشایش و شکوفایی، در دههی اوّلِ قرن پانزدهم، به ثبات اقتصادی و تورم تک رقمی پایدار و رشد اقتصادی پایدار دست یابد. وزیر راه و شهرسازی همچنین در جلسه مشترکی که امروز در ساختمان دادمان و قبل از امضای توافق نامه و سند همکاری بین دو کشور به امضا رسید، اعلام کرد: به دلیل کرونا، روابط ما با ترکمنستان کاهش یافت که امیدواریم با این اجلاس بتوانیم سطح روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی دو کشور را به سطح مطلوبی برسانیم. اینکه زمینه توافق برای پیمان پولی دوجانبه وجود دارد یا خیر، سوال دیگری بود که خاندوزی در جوابش گفت: یکی از پیشنهادهای جدی ما به هیات روس درباره تکمیل مراودات بانکی و ارزی بود، چرا که همه این تجارتها مبتنی بر این است که چقدر سهلتر، کمهزینهتر و سریعتر میتوان نقل و انتقالات بانکی و ارزی را انجام داد؛ البته اینجا بیزینس بانک که یکی از بانکهای مهم روسیه است، خیلی به مراودات تجار ایرانی کمک میکند که برای افزایش ظرفیتش پیشنهاد مشخصی را ارائه کردیم.