روحانی: دستگیرشدگان بی گناه، آزاد شوند – ایرنا

اصل حل اختلاف در برجام میگوید برای رسیدگی به اختلافات شورایی مرکب از هفت کشور یعنی ایران و شش کشور مخالف تشکیل میشود که هر کدام یک رأی دارند و تصویب هر موضوعی نیازمند هفت رأی است. حقیقت دیگری نیز در این میان هست که تغییر دولتها به معنای تغییر فاعلامور در همه امور مملکتی پذیرفته میشود و همگان تغییر دولت و حتی یک وزیر و یک مدیرکل را معنیدار و منشأ تغییرات ماهوی و حقوقی و اجرایی تلقی میکنند و هر جریان سیاسی که با ورود به انتخابات به دنبال تغییر است، خودبهخود این حقیقت را از پیش پذیرفته است، پس چرا در مورد خاص برجام، تغییر فاعل چیز بیاهمیتی تلقی و حرف از «این همان برجام است» زده میشود؟ رئیس جمهوری با تاكید بر حضور نسل جوان در صحنه مشاركت فعالتر و تلاش برای استفاده از همه ظرفیتهای استفاده نشده از اصول مترقی قانون اساسی، گفت: حضور نسل جوان و تلاش برای استفاده از ظرفیتهای استفاده نشده قانون اساسی راه حل مشكلات است و قانون اساسی ما ظرفیتهای بالایی دارد كه یكی از آنها اصل 59 است كه می گوید اگر در یك مسأله مهم فرهنگی، اجتماعی یا سیاست خارجی، اختلاف نظر داریم، میتوانیم پای صندوق آراء برویم تا مردم نظر دهند.

یورونیوز: یکی از میراثهای دولت روحانی مذاکرات برجام است که همزمان با گفتگوی ما ادامه دارد. اما برجام (حتی) اگر بتواند در همان چهارچوب قبلی ادامه پیدا کند از قبل شکستخورده است. فکر میکنید مذاکره بر سر توافق هستهای ایران باید همچنان ادامه پیدا کند؟ اما اینها جزو اهداف همین توافق بود. از دید من ایشان همه این ویژگیها را داشت، ولی آن چیزی که برجسته بود و قله این ویژگیها بود که در واقع نقش هدایتگر را دارد قله ولایتمداری بود. ما باید به سمت تفاهم و دوستی و حقوق برابر برویم و باید جهان را همه با هم اداره کنیم. احمدینژاد: ما آرزویی داریم که نمیدانیم چقدر امکان تحقق یافتن دارد. ما دوست داریم اتحادیه اروپا از سایهٔ آمریکا بیرون بیاید. اگر عدهای بگویند ما درجه یک و برتر هستیم (نتیجهٔ) این عدم تعادل، همین جنگها و مسابقه تسلیحاتی و فاصلهٔ طبقاتی و کینه و دوری ملتها از هم میشود.

گفتم باید بیاید. آنها هم گفتند باشد ولی پنهانی تلفن می زدند و می گفتند اگر بیایی تو را می گیریم! این مذاکرات اگر قرار باشد ادامه پیدا کند باید براساس عدالت و احترام و قواعد حقوق بینالملل ادامه پیدا کند. معادلات صد سال گذشته دیگر نمیتواند ادامه پیدا کند. و من به صراحت به شما میگویم که شرایط دنیا به سرعت دارد عوض میشود، ادبیات و قواعد و معادلات دوره استعمار جدید به پایان راه رسیده است، یعنی اینکه یک تعداد از کشورها درجهٔ اول باشند و یک تعداد درجه دوم، این دوره تمام شده است. بلکه مشکلات را پیچیدهتر و حل آنها را سختتر کرده است. آنها همچنین در مورد نگرانی های یکدیگر تبادل نظر کردند و برای ادامه ارتباطات توافق کردند. به گزارش خبرنگار ایمنا، امام خمینی (ره) پانزدهم بهمن ۱۳۵۷، اعضای شورای انقلاب را فراخواندند و برای انتخاب قطعی رئیس دولت موقت، با آنها رایزنی کردند. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب، رئیس جمهور فرانسه در گفت و گوی تلفنی با روحانی حفظ برجام را یک ضرورت برای جامعه جهانی خواند و برتداوم گفت و گوها برای بازگشت همه طرف ها به اجرای کامل تعهدات برجام تاکید کرد.

رئیس جمهوری روسیه با بیان اینکه اوکراین برای ایالات متحده تنها ابزاری برای بازدارندگی روسیه و تلاش برای کشاندن روسیه به یک درگیری مسلحانه است؛ افزود: برای جلوگیری از توسعه منفی رویدادهای پیرامون اوکراین که روسیه نیز خواهان آن است، باید منافع همه را در نظر گرفت و راه حلی پیدا کرد. این (وضعیت) دیگر نمیتواند ادامه پیدا کند. وزیر خارجه چین هم ضمن اعلام حمایت کامل چین از مواضع منطقی ایران در قبال سیاستهای قلدرمابانه آمریکا در برجام، سیاست اصولی پکن را ادامه حمایت از مواضع ایران در مذاکرات برجام دانسته و تاکید نمود که آمریکا باید اشتباه خود در خروج از برجام را جبران کند. او با این حال تاکید دارد، در صورتی که توافق حاصل شود ابتدا طرف نقض کننده برجام یعنی ایالات متحده آمریکا باید تحریم را لغو کند و جمهوری اسلامی ایران پس از انجام راستیازمایی، اقدامات هستهای را در چارچوب توافق صورت خواهد داد. وقتی چنین عدم تعادلی در این قرارداد هست چطور میتواند نتیجهبخش باشد؟ در برجام چنین چیزی را مشاهده نمیکنیم.