مداخله نظامی روسیه در قزاقستان؛ آیا پوتین تکرارگر پیمان ورشو است؟

از سوي ديگر، منتقدان هاشمي در اردوگاه اصلاح طلبان نيز معتقدند دولت هاشمي به سمت ايجاد فضاي بسته سياسي و امنيتي حرکت کرد. محسن رضايي که در آن زمان فرماندهي سپاه پاسداران را به عهده داشت، معتقد است دولت هاشمي رفسنجاني در سياست خارجي صدور انقلاب را متوقف و در سياست داخلي فضاي باز سياسي و نقد را محدود كرد.هرچند برخي حذف وزراي متمايل به جناح چپ کابينه در دولت دوم را عامل کاهش فشار و افزايش توان دولت در پيشبرد برنامههاي اقتصادي ميدانند، ولي در مجموع دولت اول هاشمي رفسنجاني از نظر اجماع سياسي حاصل شده تشکيل آن، عملکرد و کارنامه بهتر نسبت به دولت دوم وي دارد.

توکلي برخلاف جاسبي و طاهري، رقيب منتقد هاشمي رفسنجاني بود و 4 ميليون راي وي نشان داد که سياستهاي هاشمي در جامعه منتقدان زيادي دارد. سياست و خط مشي دولت خاتمي، ظاهرا اصلاحات بود و شعار توسعه سیاسی با شدت بيشتري در دوره اول رياستجمهوري وی سرداده میشد.

همچنین در این دوره زیرساخت های درمانی جزیره در بعد کیفی و کمی تغییر قابل ملاحظه ای را تجربه نکرد و این روزها نیز بیش از پیش، به دلیل افزایش شیوع بیماری کرونا در سطح کیش که به در ابتدای شروع اپیدمی با اعمال قوانین سخت گیرانه و پیگیری های متعدد، نسبت به وضعیت عمومی کشور، در شرایط مساعد تری قرار داشت، اکنون به حال خود رها شده است و همچنین عدم توسعه زیرساخت و کمبود فضای درمانی و امکانات علیرغم زحمات فراوان کادر محترم درمانی، تا حدی جزیره را دچار نگرانی کرده است.

برای تحقق چنین اهدافی، لازم است تا در الگوهای رفتار دیپلماتیک بازنگری شود. یا در حوزهی نظامی، آمریکا هزینه میکرد اما الان میگوید چنین چیزی را انجام نمیدهم و در حال واگذاری به شرکای خودش است. اين در حالي است که معمولا بيانيههاي اين تشکل با امضاي آيتالله مشکيني منتشر ميشد.

در همين سال، سازمان مديريت و برنامهريزي کشور نيز توسط دولت منحل شد. خاتمي در ديگر پستهاي کابينه نيز با درکی که در چهار سال رياستجمهوري از شرايط کشور بهدست آورده بود، کابينهای اجرايي براي پيشبرد امور کشور به کار گماشت.در دولت دوم وي، رشد درآمدهاي نفتي از يک سو و کارنامه سازمان مديريت و برنامهريزي باعث شد از نظر شاخصهاي اقتصادي، کارنامه نسبتا رو به رشدی ثبت شود.

سازمان مديريت و برنامهريزي كشور که اسفند ماه سال 78 از ادغام دو سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده بود، با حضور ستاري فر توانست به جايگاه قابل توجهی براي برنامهريزي برسد.

در چند روز اخیر، برخی از شاهدان کلیدی تحقیقات استیضاح ترامپ از جمله «ماری یووانوویچ» سفیر سابق آمریکا در اوکراین و بیل تیلور دیپلمات ارشد آمریکایی در امور اوکراین، وزارت امور خارجه آمریکا را ترک کرده اند.

نوربخش نيز وزارت اقتصاد و دارايي را ترک کرده و به عنوان رئيس کل بانک مرکزي منصوب شد. نوربخش در راس بانک مرکزي باقي ماند و نجفي هم عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه دولت اول سيد محمد خاتمي انتخاب شد. احمدينژاد در انتخابات، شعار مبارزه با مفاسد، آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و عدالت را داده بود و به اين سبب، کل تيم اقتصادي دولت به جز رئيس کل بانک مرکزي را تغيير داد که البته او نيز دو سال بيشتر در پست خود باقي نماند و جاي خود را در سال 86 به طهماسب مظاهري داد.

زيرساختهاي کشور مثل راه، بندر، پالايشگاه و سد يا وجود نداشت يا بسيار قديمي بود يا اينکه در معرض حملات دشمن قرار گرفته بود و مهمتر از همه، مردم پس از هشت سال دفاع مقدس و تحمل رنجها و کمبودها، به حق از نظام انتظار داشتند که براي رفاه آنها کاري انجام شود.

از نکات قابل توجه ديگر در حمايت جامعه مدرسين از هاشمي، امضاي بيانيه توسط آيتالله فاضل بود. وي که با شعار تقویت جامعه مدنی در انتخابات به پيروزي رسيد، در آغاز کار و براي گرفتن راي اعتماد وزيراناش با مجلس پنجم با اکثريت راست سنتي، مواجه بود. مجمع روحانيون مبارز که در انتخابات پنجم رياستجمهوري (چهارساله اول هاشمي) به نفع هاشمي موضعگيري کرده بودند، در انتخابات ششم موضع سکوت در پيش گرفتند.

حتي کابينهاي که سيد محمد خاتمي به مجلس پنجم که اکثريتي از جناح مخالف داشت نيز به صورت کامل راي اعتماد گرفت ولي کابينه معرفي شده احمدينژاد به مجلس اصولگراي هفتم نتوانست به صورت کامل راي اعتماد بگيرد.

اما در اين روز هم تکليف کابینه اوليه يکسره نشده و اين روز پايان حضور احمدينژاد در مجلس براي دفاع از وزراي پيشنهادي نبود، چرا که تا پايان عمر دولت نهم اين دولت بيش از 10 جابهجايي داشت. در آخرين روزهاي عمر دولت نهم و در فاصله هشت روز تا تشکيل دولت دهم، احمدينژاد حکم عزل صفارهرندي را بهدليل اعتراض وي نسبت به اعلام خبر معاون اولي مشايي و خودداري احمدينژاد از عزل مشايي با وجود نامه رهبري صادر کرد.

علاوه بر مشکلات تغييرات گسترده احمدينژاد در کابينه دولت نهم، ابلاغ نکردن بودجه در زمان مشخص طبق روال سالانه به مجلس نيز يکي ديگر از نکاتي بود که به اختلافات دولت و مجلس رقم زد.بدون ترديد دولت نهم احمدي نژاد، پرحاشيهترين کابينه بعد از انقلاب است. علاوه بر اين دو تغيير، هفت تغيير ديگر در کابينه دوم نسبت به کابينه اول بهوجود آمد که مهمترين آن، حذف معين و عبدالله نوري، از وزراي جناح چپ ايران از کابينه بود.

عبدالله نوري، وزير کشور دولت اول هاشمي رفسنجاني به عنوان وزير کشور، عطاالله مهاجراني به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و مصطفي معين به عنوان وزير علوم دولت سيدمحمد خاتمي معرفي شدند که به نوعي ميتوان اين سه وزير را، جنجالیترین وزراي سيد محمد خاتمي در دولت اول ناميد. برخي منتقدان دولت سازندگي منکر فعاليتهاي زيربنايي دولت سازندگي نيستند بلکه معتقدند سبک و شيوه فعاليت اقتصادي دولت هشت ساله هاشمي، فرهنگ نظام سرمايهداري را در کشور پياده کرد و تلاشهاي اين دولت اثرات فرهنگي نامناسبي داشت که با تفکرات انقلاب اسلامي سازگار نيست.

لاريجاني که با حکم مقام معظم رهبري به عنوان رئيس صداوسيما انتخاب شده بود از وزارت فرهنگ و ارشاد کنار رفت و ميرسليم جانشين او در اين سمت شد. احمدي نژاد افرادي را براي حضور در کابينه اول خود انتخاب کرده بود که مجموعه سابقه وزارت آنها در دولتهاي جمهوري اسلامي ايران هشت سال بود.

راي 4 ميليوني توکلي که براي اولين بار در انتخابات رياستجمهوري براي نفر دوم رقم ميخورد يک تحليل بزرگ در پس خود داشت. بعدها گفتند تعداد وزيراني که در روزهاي آخر دولت عزل شده بودند چهار نفر هستند ولي در پايگاه اطلاعرساني دولت تنها نام وزير وقت اطلاعات يعني غلامحسين محسني اژهاي ديده ميشد.

او البته در شعارهای خود از نجات اقتصاد و تعامل با جهان میگفت و برای دولت خود نام «دولت تدبیر و امید» را برگزیده بود. از سوي ديگر، راستگرايان سنتي ايران به نظر ميرسيد بهترين گزينه ممکن را ادامه کار اکبر هاشمي رفسنجاني ميدانستند ولي براي حمايت خود شرط و شروط داشتند که مهمترين آن مربوط به چينش کابينه بود.

در نهايت انتخابات ششمين دوره رياستجمهوري در سال 1372 با پيروزي هاشمي رفسنجاني پايان یافت ولي اين انتخابات يک تفاوت عمده با انتخاباتهاي رياستجمهوري پيشين داشت و آن راي بالاتر از حد انتظار نفر دوم انتخابات يعني احمد توکلي بود. البته طبيعي است يک دولت اصولگرا از وزراي دستگاههاي سياسي و فرهنگي کابينههاي قبلي به خصوص کابينه دولت اصلاحات استفاده نکند ولي استفاده نکردن از برخي ظرفيتهاي مديريتي اقتصادي کشور که معمولا در دولتهاي مختلف حضور داشته و خط و ربط سياسي چنداني هم نداشتند موضوع جديدي بود.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، جو بایدن عصر شنبه در پاسخ به ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که گفته بود دولت گذشته سیستم آزمایشگاهی شکستهای را به ما تحویل داد، این مطلب را مطرح کرد. رئیسجمهور آمریکا به سخنان تند «میشل اوباما» همسر باراک اوباما رئیسجمهور سابق این کشور در کنوانسیون ملی حزب دموکرات واکنش نشان داد و به عملکرد هشت ساله اوباما و بایدن در دولت قبل تاخت.