معاونت آمار و اطلاعات – اخبار

در ســال ۹۵ گــروه دیجــیکالا بــا هــدف ورود بــه حــوزه محتــوای دیجیتــال در کنــار دغدغههای فرهنگی و همینطور توسعه زنجیره ارزش خود در حوزه تجارت الکترونیک بـر فیدیبـو سـرمایهگذاری کـرد و اینـک فیدیبـو عضـوی از گـروه دیجـیکالاسـت. فیدیبـو اولیـن و بزرگتریـن پلتفـرم آنلایـن کتـاب الکترونیـک و صوتـی ایـران اسـت کــه از ســال ۹۲ بــا تــلاش و ایدهپــردازی مجیــد قاســمی و همــکاری مهــدی فیــروزان بــا تمرکــز بــر ارائــه کتابهــای الکترونیــک بــه صــورت قانونــی فعالیتــش را آغــاز کــرد. همچنین بریدههایی از آمارهای مهم علیبابا در ادامه همین مطلب آمده است. آمارهایی که از نظرتان گذشت تنها بخشی از آمارهای سال 99 است.

با گذشت شش روز از بحران کم سابقه در سرزمینهای اشغالی، بررسی زوایای گوناگون این رخداد با عنوان “تهدید اول رژیم صهیونیستی، تضادهای اجتماعی یا موشکهای مقاومت؟ “از دیگر اخبار پربازدید بود.

با کم رنگ شدن شوک کرونا به اقتصاد ایران و همچنین اقتصاد جهانی، گلوگاه های تجاری تا حدودی بازتر شد و از سویی دیگر هم اقتصاد کشور مجال نفس کشیدن پیدا کرده بود و توانست صادرات خود را افزایش دهد. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در اتفاقی کم نظیر، این بانک موفق شد برای دومین سال پیاپی به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مشتریان در سال 99 تا 5 درصد، مابه التفاوت سود قطعی پرداخت کند. اولین شماره مجله اطلاعات کودکان به صاحب امتیازی « عباس مسعودی » در 28 اسفند ماه سال 1335 منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دکتر تقی زاده گفت: سامانه سجاد به مدت یکماه از تاریخ 99/3/20 لغایت 99/4/20 برای ثبت تقاضای دانشجویان شاهد و ایثارگر فعال بود و تعداد 330 نفر در این سامانه تقاضای خود را ثبت نمودند و مدیران امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های مبدا اطلاعات متقاضیان را بررسی و نظر خود را در سامانه اعلام کردند که در این مرحله دانشجویانی که حائز شرایط آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر نبودند درخواستشان لغو و درخصوص سایر دانشجویانی که اطلاعات آنها مورد تایید دانشگاه بوده است کارنامه و ریزنمرات دانشجو ضمیمه و به منظور طرح در کمیسیون نقل و انتقال ستاد شاهد به این اداره کل ارجاع گردیده است که پس از بررسی های لازم صورتجلسه مربوطه تنظیم و در پایان مردادماه احکام در سامانه درج می گردد و دانشجویان با مراجعه به سامانه و درج کد رهگیری می توانند از نتیجه درخواست خود مطلع شوند.

چون بعضی از معلمان به دلیل اینکه وقت کافی در نظر نمی گیرند و یا متن املاء آن ها زیاد است ، سعی می کنند متن املاء را در آخر تند تند بخوانند که برای دانش آموزان ایجاد مشکل می کند .۶- سعی کنیم برای دانش آموزان شرایطی را فراهم کنیم تا مهارت وهماهنگی بین اعضاء بدنشان را به دست آورند .۷- قبل از گفتن املاء متن آن را یک بار برای دانش آموزان بخوانیم تا دانش آموزان آمادگی کافی را برای نوشتن املاء به دست بیاورند .۸- موقع املاء گفتن در کلاس زیاد حرکت نکنیم .

جواد امام از اعضای بنیاد باران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصلاحطلبان به مباحث انتخاباتی ورود پیدا کردهاند، به ایلنا گفت: اصلاحطلبان منتظر تغییر رویکردهای حاکمیت و شرایطی هستند که برایشان فراهم شود وگرنه به صرف این که به دنبال مصادیق و تعیین کاندیدا برویم؛ بدون اینکه تغییر در رویکردها را شاهد باشیم آب در هاون کوبیدن است. به گزارش روابط عمومی اداره کل انتقال خون گلستان ، خون سالم مایعی بی همتا در علوم پزشکی است که تنها با اهدای داوطلبانه و بدون چشمداشت می توان آن را فراهم نمود و نیاز بیمارانی که برای درمان به این قطرات سرخ شفا بخش امید بسته اند را تامین کرد.

رئیس شعب بانک ملی استان مازندران با بیان اینکه در سال ۹۸ موفق شدیم که ۹ واحد تولیدی را احیا کنیم، گفت: در ساری جاری ۶ واحد تولیدی صنعتی را احیا کردیم در کل استان مازندران ۲۲ واحد تولیدی تملیکی وجود دارد که برای احیا ۴ واحد اقاله با شرایط ویژه انجام شود. در ساری جاری ۶ واحد تولیدی صنعتی را احیا کردیم در کل استان مازندران ۲۲ واحد تولیدی تملیکی وجود دارد که برای احیا ۴ واحد اقاله با شرایط ویژه انجام شود، این واحدها به هیچ وجه فعال نیستند، سیاستهای کلان بانکی در کشور در مسیر توسعه اشتغال و احیا واحدهای تولیدی گام برداریم، واحدهای که نیاز به سرمایه در گردش داشته باشند کمک میکنیم که به چرخه برگردند.

به گزارش الف به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در هفت ماهه سال جاری ۱۰ هزار و ۲۶۶ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۹.۲ درصد بیشتر شده است. از نرم افزار Microsoft Word برای تایپ گزارش کار خود استفاده نموده و کل متن را justify کنید.

چیکده تحقیق در برگیرنده خلاصه ای از اجزا و یافته های تحقیق است. در چنین مواردی، ضبط شنیداری به گفتن داستان کمک می کند. ویرایشگر شما علاوه بر یافتن هرگونه خطای املا یا دستور زبان، به شما در کامل تر کردن بخش های خاص و ساده کردن جملات بی دست و پا کمک می کند. موفقیت پادکستها در سال ۹۹ بار دیگر نشان میدهد که این رسانه جدید میتواند مخاطب خاص خود را داشته باشد. اهداکنندگان خون متفاوت اند، نوع دوستی آنها به وقت مناسبت های خاص سال کوک نشده است؛ آنها هر روز و هر لحظه مهر می ورزند؛حتی در واپسین ساعات کاری در نخسین لحظات فروردین امسال نیز انتقال خون گلستان میزبان مهربان ترین گلستانی بود .”امیر حسین ساداتی ” اهداکننده 51 ساله ای با سابقه 6 بار اهدای خون است، که دراولین روز کاری در سال 99 آستین همت را بالا زد و در ساعت 10:20 اقدام به اهدای خون در مرکز جامع اهدای خون استان گلستان کرد و نخستین اهداکننده سال 99 لقب گرفت .

و دهها و شاید تیترها بیشتر با توجه به نگرانی از بیابانی شدن طبیعت سبز مازندران بحث جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در دستور کار جهاد کشاورزی قرار گرفت و طی این مدت اقدامات انجام شده موجب بازگشت این اراضی به طبیعت شد که همچنان نیز این روند ادامه دارد در حال حاضر ۴ هزار و ۱۰ مورد تغییر کاربری در مساحت ۳۲۸ هکتار شناسایی شدو در پی آن با استفاده از ظرفیتهای قانونی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون یادشده نسبت به اخذ دستور اجرای احکام قلع و قمع به تعداد ۳هزار و ۵۶۳ فقره در سطحی معادل ۲۸۴ هکتار اقدام شده است.

براساس دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند “الف” و” ب” ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم از جمله دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور هستند.