وظایف و اختیارات شورای نگهبان

39. قانون اصلاح مواد دوم و سوم قانون امنیت اجتماعی – مصوب ۱۷ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۴ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 44. قانون تاسیس آموزشگاه اختصاصی مالی وزارت دارایی – مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۱ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری – مصوب ۸ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ فروردین ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

  • ولایت فقیه
  • تذکر آیین نامه ای و یا اخطار قانون اساسی
  • کدام بانکها به بازنشستگان وام فوری میدهند؟
  • بازیکن استقلال شاگرد نکونام شد

اسم این ساده زیستی می شود؟ مثلاً اگر شب شهادت بود، بهتر است ذکر شروع مجلس نیز با آن امام همام رابطه داشته باشد مثلاً شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السّلام همان قطعه ای که در دعای توسل برای ایشان می خوانیم ، قرائت شود و یا اگر مجلس در محرم است از لعن و سلام زیارت مقدسه عاشورا استفاده نمائیم و اگر مجلس مناجات می باشد. یکی از آثار تاریخی ـ اسلامی در تهران مسجد است؛ از جمله مسجد جامع عتیق تهران در دوره صفویه (بازار تهران) و مساجد ساخته شده در دوره قاجاریه: مسجد امام خمینی، مسجد و مدرسه فخریه (مروی)، مسجد سید عزیزالله (بازار تهران)، مسجد حاج رجبعلی، مسجد شیخ العراقین، مسجد و مدرسه دروازه دولت، مسجد و مدرسه قنبرعلیخان، مسجد و مدرسه ناصریه (مدرسه عالی شهید مطهری)، مسجد و مدرسه محمودیه، مسجد و مدرسه اقصی معروف به مشیرالسلطنه. در نظام جمهوری اسلامی، با فرض صلاحیت اخلاقی زمامداران و با فرض حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصل هشتم، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه متقابل مردم است.

همهی ما -بنده هم همین جور هستم، شما هم همین جور هستید- در معرضیم، بایستی مراقبت کنیم؛ هم خودمان از خودمان مراقبت کنیم، هم «وَ تَواصَوا بِالحَقِّ وَ تَواصَوا بِالصَّبر».(۶) این مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان همان «تَواصَوا بِالحَقِّ وَتَواصَوابِالصَّبر» است، همان امر به معروف و نهی از منکر است، همان مراقبت و تکافل(۷) اجتماعی است که در اسلام وجود دارد. 12. قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر – مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون تشکیل هیات امنای دانشسرای عالی – مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

با بررسی این بازی همراه زومجی باشید. حالا اما به نظر می رسد وزیر اقتصا به جای تمرکز روی این بخش از وظایف خود با استفاده از اختیاری که بی دلیل سالهاست دراختیار این وزارتخانه قراردارد بانکهای کشوررا مجبور به پرداخت وام های خرد کرده است که می تواند در میان مدت برای دولت وبانکها دردسرهای قابل اعتنا تدارک ببیند و باری بر دوش بانکها باشد که درحال حاضر نیز با تنگنای دریافت طلب خود ارز بدهکاران روبه رو است. 5. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن – مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

30. قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب ۲۶ آذر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۳ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 32. قانون انتقال افسران و درجهداران ارتش شاهنشاهی به ژاندارمری کل کشور – مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. اساسنامه شرکت سهامی کشاورزی و دامپری شاوور – مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۹ فروردین ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون تشکیل هیات امنای دانشکده صنعتی تهران – مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و۱۱ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران – مصوب ۳۰ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۷ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

55. قانون محاسبات عمومی – مصوب ۱۵ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۰ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 4. قانون اصلاح تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور (در مورد اوراق قرضه) – مصوب ۱۴ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۱ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 6. قانون مشمول شدن ژاندارمری و شهربانی کل کشور نسبت به قوانین مربوط به فارغالتحصیلان و آموزشگاههای کمک مهندسی نیروهای مسلح شاهنشاهی و اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش و پذیرفتن درجهداران وظیفه دیپلمه – مصوب ۱۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 31. قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

20. قانون بودجه سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی – مصوب ۱ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۹ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 15. قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان – مصوب ۱۹ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

از آنجا که مطالبی که به عنوان دلایل، مذکور افتاده، اشتباهات فاحشی دارد که با توجه به شأن دینی و اخلاقی فقهای محترم آن شورا، به نظر می رسد یک جریان اطلاعاتی، امنیتی با برنامه ای خاص این اطلاعات غلط را ارائه نموده که علاوه بر ظلم به این جانب و خانواده ام، متاسفانه به جایگاه آن شورا و نظام لطمه وارد نموده است. ماده 76 – چنانچه به تشخیص هیأت رئیسه نماینده ای در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده و یا هتک حرمت نماید فرد مزبور می تواند در دفاع از خود، به صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید. قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور – مصوب ۸ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. با این حال، آنها مجبور نیستند برای هولد ارزهای دیجیتال مالیاتی بپردازند، بلکه فقط در صورتی که توکنهای خود را بفروشند، مبادله کنند یا انتقال دهند، شامل مالیات میشوند.

از جانب دیگر به فاصله چند روز، یعنی در مورخ ۹۴.۷.۲۹، رهبر معظم در نامه ای از تلاش های مجلس و رئیس مجلس و کمیسیون ویژه و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و سایر کمیسیون ها تشکر کردند و با شرایطی که مجلس مصوب کرد، و شرایطی که شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته بود و چند شرطی که حضرتشان بر آنها افزودند، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را تایید کردند (لازم به توضیح است که شورای عالی امنیت ملی، قبل از بررسی در مجلس، طی چند جلسه بحث درباره توافق هسته ای، آن را با چند شرط مصوب نمود، سپس رهبری تایید آن را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی فرمودند. تبصره 2 – معاونت اجرائی مجلس، با رعایت موازین تعیین شده از طرف هیأت رئیسه، برای خبرنگاران جرائد داخلی که طبق قانون مطبوعات اجازه انتشار دارند و برای خبرنگاران خارجی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارت موقت غیرقابل انتقال صادر می نماید.

42. قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی – مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. خوب بود که وزیر صحت عامه معرفی میگردید چراکه مسلک آن داکتر طبی است وزارت خارجه به یک دیپلومات قوی مانند زلمی عزیز و یا ملک ستیز و کدام کسیکه از علوم سیاسی معلومات کلی داشته باشد داده شود مفید خواهد بود فهمیده نمیشود که چرا این 16 تن از وزرا خلاف مسلک شان بغیراز وزیر معرفی شده اند؟ با این حال وزیر خارجه باقی ماند و در دولت شهید رجایی ماموریت او پایان یافت. 27. قانون تکمیل ماده ۲ قانون تاسیس دبستانهای چهار کلاسه ملی و دبیرستانهای دولتی – مصوب ۱۵ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون تشکیل سازمانهای عمران کشاورزی و توسعه دامپروری – مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

47. قانون اجازه واگذاری و فروش اراضی و ساختمانهای دولتی – مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 36. قانون الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۸ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

وی در ادامه بیان کرد: ما معتقدیم این طرح میتواند کمک کند تا بازار خودرو آرام شود، در عین حال هیچ ضرری هم به تولید داخلی وارد نمیشود. میشنویم؛ بنده گزارشهای متعدّدی دارم که یک شخصی یا یک جمعی با انگیزه وارد میشوند، یک کار مهمّی را شروع میکنند، یک تولیدی را انجام میدهند، بعد به جای اینکه این تولید تشویق بشود و محصول خریداری بشود، ناگهان میبینیم که درِ واردات باز شد و مشابه این تولید وارد شد! سخن آخر اینکه نحوه پیاده سازی و طراحی الگوریتم برای انتخاب حالت هسایه در این روش های جستجو از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چون امیدوار بودند. علیرغم همهی این عواملی که دست به دست هم داده بود تا مردم را از صندوق و از مجلس و از انتخابات مأیوس کند و ناامید کند، مردم آمدند و امیدوارانه به تشکیل مجلس شورای اسلامی رأی دادند و شماها را انتخاب کردند. 18. قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی – مصوب ۲۶ آذر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۴ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

35. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۷ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 8. قانون قرارداد بینالمللی تجارت گندم – مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 29. قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر – مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۳ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 25. قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر – مصوب ۱۰ آذر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۹ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 34. قانون ساختمانهای محل نمایندگیهای شاهنشاهی در کشورهای خارجی – مصوب ۷ آذر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۷ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.