ویزای آمریکا 2022:هزینه،شرایط و اخذ ویزا برای ایرانیان

واسیلی نبنزیا تاکید کرد: « کشورهای غربی هیچ مدرکی برای حمایت از ادعای خود مبنی بر اینکه روسیه ظاهراً برای حمله به اوکراین آماده شده ارائه نمی دهد. میتوانم به شما اطمینان خاطر دهم که هیچکدام از نظامیان روسیه در حال حاضر برای حمله به اوکراین آماده نمیشوند. وی همچنین رد نکرد که در صورت تهاجم ارتش اوکراین به این دو جمهوری، برخی از کشورهای غربی ممکن است روسیه را به حمله به اوکراین متهم کنند.

واردات و صادرات، دو اهرم شناخته شده در جهان امروز هستند و هیچ كشوری خود ا بی نیاز از این دو اهرم نمی داند، اما برای ایرانی كه ادعای “درحال توسعه” بودن را دارد و از سویی ایدئولوزی آن بر تقابل با جهان مصرفی قرار گرفته است، زیاد مناسبت ندارد كه ان حجم واردات را داشته باشد، صادراتش به مواد خام و نفتی محدود شود و از سوی دیگر تولید آنچنانی نداشته باشد.

نماینده دائم فدراسیون روسیه در سازمان ملل یادآور شد، در واقع امروز به دلیل گمانه زنیها و اتهامات بی اساس که بارها ما آنها را رد کردیم، به ما پیشنهاد تشکیل نشست شورای امنیت شده است. نبنزیا گفت: «هیئت ایالات متحده در توضیح پیشنهاد خود برای نشست امروز اعلام کرد که استقرار نیروهای روسیه در خاک روسیه را تهدیدی برای صلح بینالمللی میداند.

10 کشور موافق برگزاری این نشست بودند، روسیه و چین با آن مخالفت کردند و سه کشور رای ممتنع دادند. البته هیئت نمایندگی روسیه توسط دیمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اداره شده و در سالن حضور داشت. خبرگزاری «تاس» در این رابطه گزارش داد، “واسیلی نبنزیا”، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد از همتایانش خواست اجازه ندهند از تریبون شورای امنیت “برای اجرای دستورالعمل های تبلیغاتی غرب” استفاده شود، بلکه باید تأیید کننده مجدد تعهد طرفین به قطعنامه شماره 2202 شورای امنیت، بعنوان مبنای حقوقی بین المللی برای حل و فصل مشکلات داخلی اوکراین باشد.

در این رابطه، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته، 31 ژانویه، به برگزاری نشستی به ابتکارعمل آمریکا درباره وضعیت اوکراین رای مثبت دادند. تمام فرمهای درخواست ویزای آمریکا به صورت آنلاین هستند و با توجه به نوع ویزای درخواستی خود باید فرم خاصی را به صورت آنلاین تکمیل کنید و در صورت نیاز هزینه درخواست را به صورت آنلاین بپردازید.

سخت است که آقای روحانی تصمیمی گرفته باشند و نظرشان عوض شود، البته نمیگویم که نظرشان هیچ وقت عوض نشود اما باید با شواهد و مدارک کافی او را توجیه کرد. ترامپ در سخنرانی در اعلام استراتژیاش از پاکستان به عنوان کشور حامی تروریسم یاد کرد که واکنش سخت مقامات این کشور را در پی داشت. اما تا این لحظه هیچ رسانه و مطبوعاتی درباره مطالبه غرامت برای غیرنظامیان سوریِ آسیبدیده از وحشیگری آمریکا و همچنین غرامت برای کسانی که از نظر مادی و روحی و جسمی قربانی خشونت و تروریسم آمریکایی شدهاند صحبت نمیکنند.

در واقع چنین مقالاتی با این هدف منتشر میشود که وانمود کند آزادی مطبوعات در آمریکا تضمین شده است. هرچه احمدینژاد از دولت اصلاحات انتقاد داشت، نعلبهنعل بعدا درباره دولت خودش با ابعاد وسیعتری پیاده شد و برعکس اگر در دوران شهرداریاش از همراهی پیدا و پنهان جریانهایی برخوردار بود بعدا در موضع منتقد، منکر این پیینه همراهی و حمایت شد.

چهل کارگر سنگ تراشی به مقر دولت وقت میروند تا طوماری را که در آن خواستار بازگشت به استانداردهای قدیمی و محکوم کردن افزایش ۱۰ درصدی نرخ تولید بدون پرداخت حقوق درج شده را تحویل دولت بدهند. به گفته آنها به اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین، که همانطور که آنها (کشورهای غربی) همه را متقاعد کردند، فقط چند هفته و شاید چند روز بیشتر باقی نمانده.

وی همچنین یادآور شد که تعدادی از مقامات بلندپایه در کییف علناً در خصوص عدم وجود تهدیدی برای اوکراین از سوی روسیه در هفته های اخیر صحبت کرده اند. نویسنده تاکید میکند: «ما تردیدی نداریم که سرویسهای امنیتی اسرائیل شبانهروز در حال جمعآوری اطلاعات درباره فرمانده السنوار و بزرگترین شریک وی در جنگ اخیر در غزه، مبارز «محمد الضیف» فرمانده “کتائب عز الدین القسام” هستند، اما آنها تاکنون هیچ یک از آنها را ترور نکردهاند، نه برای اینکه تسامحی در کار باشد، بلکه به این دلیل که در دسترسی به این دو فرمانده، ناکام ماندهاند و فرماندهان امنیتی و نظامی اشغالگران به خوبی میدانند که پاسخ به چنین اقدامی، بسیار دردناک و ویرانگر خواهد بود».

شرکت دانمارک در عملیات چند سال اخیر در افغانستان، عراق و سوریه (در سال 2016)، نمونه ای از همسویی دانمارک با آمریکا است. این دیپلمات از ابتکارعمل آمریکا که برگزاری نشست کنونی شورای امنیت سازمان ملل را درخواست کرده بود، به عنوان “پیشنهادی تحریک آمیز” توصیف کرد. برای برگزاری این نشست به 9 رای حمایت نیاز بود که بدست آمد.

واسیلی نبنزیا همچنین پیش از سخنرانی نماینده دائم اوکراین در سازمان ملل به دلیل دیدار با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که پیش از این برنامه ریزی شده بود، نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اوکراین را ترک کرد. این نشست به ابتکار آمریکا برگزار شد که روسیه به همره چین، با تشکیل چنین نشستی مخالفت کرده بود.

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، با وجود تکرار دائم مقامات بلندپایه روس درباره عدم وجود هیچ طرحی برای “حمله به اوکراین”، سیاستمداران و مطبوعات غربی گمانه زنیهای متعددی را در خصوص تهاجم احتمالی و قریب الوقوع روسیه به اوکراین منتشر کرده و با بزرگ نمایی این امکان، طرف آمریکایی حتی خواستار تشکیل نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل شده است.

درواقع واقع بهانه آمریکاییها بعد از هر بار مورد هدف قرار دادن غیر نظامیان سوری این است که میگویند «ما نمیدانیم در کدام منطقه غیرنظامیان هستند و متوجه شدهایم که زنان و حتی کودکان نیز در مناطقی که ما بمباران میکنیم با خود سلاح دارند».

این مسئول ارشد حقوق بشری تاکید کرد: بر اساس اساسنامه رم یا بر اساس قوانین بینالمللی و حقوق بشردوستانه بینالمللی، آمریکا نمیتواند در برابر دادگاه کیفری بینالمللی، خود را از کشتار غیرنظامیان سوری تبرئه کند. دور هشتم مذاکرات رفع تحریمها از ۶ دی ماه ۱۴۰۰ آغاز شد و پس از نزدیک به ۳۰ روز رایزنیهای فشرده دیپلماتیک وارد یک دوره تنفس کوتاه تصمیمگیری سیاسی شده است که بعد از چند روز ادامه خواهد یافت.اکنون گفتوگوها وارد مرحله ای شده است که آمریکا باید درخصوص پذیرش خواستههای برحق ایران تصمیم گیری کند.

معطوف شد. بررسی تحولات و وقایع پس از 11 سپتامبر به خوبی ماهیت تهاجمی راهبرد کلان ایالات متحده را در قالب اشغال نظامی افغانستان و عراق ثابت می کند. واقعیت این است که هرگز هیچ تهدیدی از سوی مسکو علیه کییف صورت نگرفته و حتی اگر مداخله غرب در سال 2014 نبود، می توانست روابط حسن همجواری بین روسیه و اوکراین وجود داشته باشد.